Våre tjenester

Stavanger Auto driver i hovedsak med bilskade, og er spesialister innen karosseri og lakkering.

Taksering / Pristilbud

Karosseri / Biloppretting

Lakkering

Vi leverer kvalitet

Det er mange fordeler med å kunne tilby både biloppretting og lakkering i samme lokale.
Kvalitetssikring i alle ledd

Den viktigste er at vi kan kvalitetssikre det ferdige resultatet i alle ledd. Vi blir også mer fleksible, både ovenfor våres kunder og samarbeidspartnere. Dette medfører at leveringstiden og kostnader holdes nede og kvaliteten på topp. Så har du skade på bil og befinner deg i området Stavanger eller Sandnes så ta kontakt så kan vi hjelpe deg.

En del av forsikringsbransjens eget takstsystem

Hovedtyngden av skadene vi reparerer er for våre to største avtalepartnere, Gjensidige og Fremtind (tidligere Sp.bank1 og DNB). Vi er knyttet opp til forsikringsbransjens eget takstsystem, og kan derfor taksere og reparere for alle forsikringsselskaper i norge. Foruten oppdrag fra våres avtalepartnere, så har vi også en stor og fast kundekrets, som består av både private, offentlig og bedrifter.

Prosjektet ALLTID BIL

Stavanger Auto satser på å levere kvalitet. Vi var faktisk som første verksted i norge, med i et prosjekt mellom NAF og Gjensidige som het ALLTID BIL (2000-2010) I denne perioden testet NAF ca. 2000 av våres reparasjoner. Anmerkningsfrekvensen for oss lå mellom 3-5%, mens landsgjennomsnittet i disse årene lå anslagsvis mellom 10-25%. Grunnen til at vi har oppnådd slike gode resultat, er at vi har et team med erfarne fagfolk som er stolte av sin jobb. Det er erfaring og dyktighet som teller, og ikke bare flotte skilt på veggen!