Er ikke nye biler rustbehandlet for norske forhold?

Stavanger Auto ser alt for ofte nyere biler som har problemer med rust. En utfordring bransjen sliter med er at de såkalte rustgarantiene ikke er gode nok.

De har for mange begrensninger som ikke hjelper deg for overflaterust som kan bli en stor utfordring for deg som kunde først etter rustgarantien utløper.

Få nye biler understellsbehandles fra fabrikk eller importør. Norsk klima byr på utfordringer bilprodusenten ikke tenkte på gjennom vårt høye forbruk av salt og mye sur nedbør. Rusten kan komme fortere enn hva en skulle tro.
Stavanger Auto er et karosseri og lakkeringsverksted og får ofte inn nyere biler som har fått skader. Vi får naturligvis bedre innsikt i omfang av rustangrep en enkle visuelle inspeksjoner avslører.

Mange bilforhandlere har fortalt sine kunder i årevis at de mister rustgaranti om de understellsbehandler sin bil. Argumentasjonen går i at de mister mulighet for visuell inspeksjon overfor begynnende rustproblemer. Bilprodusentene mener at den voksbehandlingen de bruker er godt nok. Voks sprøytes inn i hulrom fra fabrikken. Det er store forskjeller mellom ulike bilmerker hvor god denne behandlingen er.

Det mange ikke tenker på er at problemet ikke er like stort over hele landet. Bruken av salt på veier er mye større i og rundt de større byene en på bygda. Det resulterer i relativt store forskjeller på rustproblemer i de tettbebygde strøkene.
Mange er av den forståelsen at galvanisering løser alle utfordringer. Galvaniseringen er tynn og løser ikke alle problemer. Det skal ikke mye til før rusten trenger gjennom.  Et problem forbruker står overfor er at rusten ikke viser like godt. Lakken og overflaten er fin. Det er først når en ser under bilen, ser på understellsdeler en ser at rusten har fått godt tak. Det er bærende deler av karrosseriet eller viktige komponenter i hjuloppheng osv som da har blitt svekket.
Hva gjør så bilprodusentene for å unngå rust?Dette varierer fra merke til merke, men de fleste har en grunnleggende behandling der karosseri går gjennom et sinkbad før bilen monteres. Noen velger å sprøyte alle hulrom med voks, noe som viste seg kanskje å være for effektiv da de sluttet med dette etter en stund. Den mest vanlige behandling er nok vanlig grunning og sink, samt et tykkere steinsprutmateriale under bilen og langs kanaler. Vi i Stavanger Auto ser ofte at bilene er tørre, men er behandlet i form av nenvte grunninger.

For forbruker er det viktig å underspyle bilen på vinterstid for å få spylt bort salt. Det er også viktig å forebygge med å få kontrollert bilen med jevne mellomrom. Før en velger å understellsbehandle bilen er det en fordel å kontakte bilforhandler om bilen er innenfor rustgarantiperioden.Hva med rustgarantien?De fleste bilmerker opererer med rustgarantier med ulike lengde mellom 6 – 12 år. Hva innebærer en slik rustgaranti? Det rare er at noen fabrikanter skriver ting i sine vilkår som egentlig fraskriver seg det meste av ansvar. Eks utdrag fra rustgaranti for en bilprodusent sier at rustgarantien ikke gjelder «ved skade forårsaket av ytre påvirkning, det vil si kjemisk forurensing, fugleskitt, sur nedbør, hagl, sand, salt, avisningsmidler, stein, brann og katastrofe.. Hvordan skal en da kunne bruke bilen uten det bryter med garantivilkår?

Garantiene dekker normalt også kun gjennomrusting fra hulrom og ut mens overflate er eiers problem. Bileier må selv koste ytre rustskader.Heldigvis har de fleste bilimportører sluttet å nekte bileiere understellsbehandling for å beholde garantien.

Flere innlegg

Ny nettside!

Ny nettside!

Ny tidsriktig oppgradering av nettsiden til Stavanger Auto