Stavanger Auto

et av Stavangers eldste karosseri og lakkeringsverksteder

Vi utfører kvalitetsmessige bilskade reparasjoner på alle bilmerker, både for private, firmaer og forsikringsselskaper. Et høyt kvalitetsnivå krever gode rutiner og dyktige fagarbeidere, og vi har begge deler! Vi gir hele 10 års garanti på våres reparasjoner…så sikre er vi på vår kvalitet!

Ansatte

Når en driver med biloppretting er viktig med godt verktøy, gode rutiner og erfarne fagarbeidere. Alle våre bilopprettere og lakkerere har fagbrev og over 25 års erfaring innen faget. Dette danner et godt grunnlag for å kunne levere den kvaliteten vi ønsker på våres bilskade reparasjoner. Dette er også grunnen til at vi gir 10 års garanti.

Trond

Trond

Daglig Leder

Det beste med jobben er å ha erfarne medarbeidere som alltid vil levere et perfekt resultat.

Knut

Knut

Oppretter - Fagbrev

Erfaring: 25 år – ansatt fra 1989. Det beste med jobben er at vi samarbeider godt og at hver enkelt gjør sin oppgave like godt som de andre.

Jimmy

Jimmy

Lakkerer - Fagbrev

Erfaring: 23 år – ansatt fra 2011. Det beste med jobben er det faglige fellesskapet – at alle har glede av å gjøre jobben så godt som mulig.

Erling

Erling

Oppretter - Fagbrev

Erfaring: 39 år – ansatt fra 1975. Det beste med jobben er at ingen gir seg før oppdraget er perfekt utført, og alle er stolte over resultatet.

Gård

Gård

Lakkerer - Fagbrev

Erfaring: 32 år – ansatt fra 1995. Det beste med jobben er at alle vil gjøre en god jobb og ha det hyggelig mens vi gjør det.

Historien

Firmaet ble startet tidlig på 60-tallet, og er et av Stavangers eldste karosseri og lakkeringsverksteder.

Stavanger Auto ble startet av Brødrene Ohm i 1961, og statet da opp som orginal fiat forhandler. Det var ikke lett å drive, og etter noen år så fusjonerte Stavanger Auto med Stavanger Karosseri, som var et rent karosseri og lakkeringsverksted. Ove Paulsen som var innehaver av Stavanger Karosseri, ble da daglig leder i det nye selskapet. Pga. sviktende salg, så ble Fiat argenturet sagt opp, og firmaet flyttet fra Lagårdsveien til Løkkeveien. Her leide Stavanger Auto lokaler av Mobil frem til 1985, da bygget ble revet når St. Olav blokkene ble bygget. Stavanger Auto var igjen ved et veiskille. Heldigvis var firmaet heldige å fikk kjøpe tomt av Stavanger Kommune i Hillevåg. Her fikk vi overta de gamle brakkene hvor brøytemannskapene hadde hatt tilholdssted. Brakkene ble revet og Stavanger Auto bygget et nytt og moderne karosseri og lakkeringsverksted i Vierveien 2, hvor vi også idag har tilhold.

Taksering bilskade

Karosseri / Biloppretting

Lakkering